PRO - BIO, první český výrobce biopotravin » O nás » Aktuality » Tisková zpráva: Reakce na pořad "A dost!“: Nezávislé testy lněných semínek 11. 9. 2017

Tisková zpráva: Reakce na pořad "A dost!“: Nezávislé testy lněných semínek 11. 9. 2017

 

Čtvrtek, 14. září 2017

Dne 11. 9. 2017 byly na stránkách www.stream.cz v pořadu A dost! zveřejněny výsledky testů lněných a dýňových semínek.

Do testu bylo zařazeno dvanáct výrobků ze lnu, z toho dva produkty společnosti PROBIO značky Bioharmonie – Len zlatý a Len hnědý. Předmětem testování byl obsah prospěšných látek, mykotoxinů a reziduí pesticidů.  

Oba produkty Bioharmonie vykázaly nulový obsah pesticidů.  U produktu Len hnědý Bioharmonie byl zveřejněn nález 81 µg/kg mykotixinu Mycophenolic acid. „Uvedený mykotoxin patří mezi ty, které nejsou evropskou legislativou nijak limitovány, proto je jako limit dle prohlášení SZPI (Státní zemědělská a potravinářská inspekce) považována hodnota 0. Sledovat obsah stovek mykotoxinů v každé surovině je ale v praxi nemožné,“ říká Ing. Barbora Krejčí, manažerka kvality společnosti PROBIO.  Obecně platí, že legislativou hlídané nebezpečné mykotoxiny (například aflatoxiny, ochratoxin, DON, zearalenon a další) mají dle nařízení komise ES č.1881/2006 dané limity v řádech 10-1000 µg/kg. „Nerozumím tomu, proč byla hodnota 81 µg/kg označena výstražně červeně, podle výkladu SZPI měly být zvýrazněny všechny nenulové hodnoty mykotoxinů u všech ostatních výrobků,“ uvádí Barbora Krejčí.

Chemické rozbory byly pro pořad A dost! provedeny v laboratořích Vysoké školy technologické v Praze. „Pro odběr vzorků ke stanovení mykotoxinů existují daná pravidla. Pořad ukazuje výsledky pouze jednoho 350 g vzorku výrobku, což nelze považovat za objektivní ani nezávislé. Kompletní výsledky testů nemáme od tvůrců pořadu k dispozici,“ vysvětluje Barbora Krejčí.

 „Testovaný Len hnědý Bioharmonie pochází od našeho dlouhodobě prověřeného dodavatele, který nám k surovině poskytl aktualizovanou specifikaci, platné certifikáty a rozbor na přítomnost pesticidů dané partie. Součástí našich příjmových rozborů při dodávce lnu je stanovení vlhkosti, příměsí a nečistot, senzorické hodnocení a mikrobiologické rozbory včetně obsahu plísní. Všechny výsledné hodnoty byly zcela vyhovující,“ dodává Barbora Krejčí.

„Danou partii v tuto chvíli pozastavujeme a čekáme na výsledky našich vlastních rozborů.  V případě zájmu danou šarži výrobku Len hnědý Bioharmonie 350 g, DMT 12. 5. 2018 zákazníkům obratem vyměníme,“ doplňuje Barbora Krejčí.

 

O nás

Odběr novinek

Recept měsíce

Čirokovník se švestkami

Září - to jsou švestky! Upečte si jedinečný čirokový koláč z čerstvých švestek!

Facebook
 
 

| Zajímavé odkazy | www.probio.cz, tel.: 583 301 952, fax: 583 301 960, e-mail: probio@probio.cz

BIO Harmonie, BIOLINE
Bioslavnosti