PRO - BIO, první český výrobce biopotravin » Bio & kvalita » Kvalita » BRC

Kvalita

 

Kontrola kvality produktů a její neustálé zlepšování představuje pro naši společnost jeden z hlavních bodů.

Uvědomujeme si, jak důležité je získat si a udržet důvěru zákazníků. Proto pro nás transparentnost výroby a prokazatelnost kvality produktů stojí na jednom z prvních míst. Kontrola je zajišťována následujícími kontrolními systémy:

 

Certifikace IFS

Naši profesionalitu a kvalitu produkce deklarujeme držením certifikátu IFS (Internatinal Featured Standards for Food). Kontrola Normy IFS v sobě zahrnuje několik set konkrétních bodů, které je potřeba dodržovat. Patří mezi ně všechny fáze zpracování - od příjmu suroviny až po expedici výrobku. Součástí Normy je pravidelné sledování a zaznamenávání kritických bodů výrobku, zajištění dohledatelnosti původu suroviny, sledování alergenů a rizikových materiálů ve výrobě (dřevo, kov, sklo, tříštivé plasty) i periodická školení zaměstnanců.

Vzhledem k platnosti certifikátu, která je jeden rok, absolvuje naše firma audit akreditovanou certifikační organizací každoročně.

 

Certifikace KEZ                

Činnost naší společnosti je zaměřena na výrobu biopotravin, jsme proto povinni dodržovat další specifické požadavky dle Nařízení ES o ekologickém zemědělství.  Na tuto oblast dohlíží dozorový orgán Mze ČR – KEZ. Audity tímto kontrolním orgánem probíhají rovněž každý rok a jejich výsledkem je obnovení „Bio certifikátu“ na další období.

Certifikát IFS

 

Interní a externí rozbory

Vlastní moderně zařízená laboratoř nám v PRO-BIO, s.r.o. umožňuje provádět pravidelné rozbory odebraných vzorků. V laboratoři provádíme denně desítky fyzikálně-chemických, mikrobiologických i biochemických rozborů. Díky zavedenému několikastupňovému systému kontroly – příjem, mezioperační a výstupní kontrola - jsme schopni okamžitě podchytit případné nedostatky.

Na základě těchto kontrol stanovujeme řadu parametrů, například vlhkost, obsah případných příměsí či nečistot, kontrolujeme přítomnost škůdců, obsah bílkovin, u obilnin obsah lepku, pádové číslo, objemovou hmotnost, popel, u mouk navíc granulaci. Z mikrobiologických rozborů se zaměřujeme na stanovení celkového počtu mikroorganismů, koliformních bakterií, plísní a kvasinek. U sporných případů provádíme testy na mykotoxiny.

Některé vysoce specifické analýzy si necháváme pravidelně realizovat v akreditovaných laboratořích. Jedná se hlavně o stanovení reziduí pesticidů, těžkých kovů a alergenů.

 

 

Bio & kvalita

Odběr novinek

Recept měsíce

Čirokovník se švestkami

Září - to jsou švestky! Upečte si jedinečný čirokový koláč z čerstvých švestek!

Facebook
 
 

| Zajímavé odkazy | www.probio.cz, tel.: 583 301 952, fax: 583 301 960, e-mail: probio@probio.cz

BIO Harmonie, BIOLINE
Bioslavnosti